En av de bästa böcker om suicid jag har läst! Förutom vanliga bedömningsfrågor finns omvårdnadsaspekter för sjuksköterskor och vakpersonal, effekter av utskrivningsprocedur för suicidrisken (planering, ”påtvingad” utskrivning) överlevandes problematik inklusive behandlarens, psykiatrikerns unika roll, kulturella aspekter och mycket mer. Rekommenderar för alla som jobbar inom psykiatrin!