Utförligt om klassifikation (ska det bli en ny självständig sjukdom?), genes och bedömning. Manualbaserad behandling där man kan få mycket inspiration och den praktiska användningen kan bli stor. Rekommenderas!