Det är en läsvärd bok om sjukdomens mening och sjukdomen som berättelse. Orkar vi lyssna på den sjuke alla gånger innan vi kastar oss på hen med prover och mediciner? Den eviga frågan… Är strävan i samhället att göra patient till en kund gör så att vården strävar efter nöjda kunder?  Till varje pris! Är vi rädda för att verka paternalistiska? Är vi oroliga att få för missnöjda ”kunder” och tar inte ansvar för långsiktiga konsekvenser?