Läste själva boken Sleep Medicine (Oxford) – uttömmande men lite torr. Denna bok är till skillnad jätterolig. Patientfall – vanliga, ovanliga. Efter kapitlet om sömnapné bestämde att det är dags för ordentlig viktnedgång!