Högst rekommenderad bok! Mycket intressant synvinkel på suicidbedömningar och riskfaktorer! Boken tar upp mera ovanliga riskfaktorer som vi i klinisk praxis inte så ofta tänker på  och missar- exp en oförmåga att stå ut med känslomässig smärta, känslan av att smärtan kommer vara kvar för alltid.  Lite nedslående konstateras dock av författarna att det är väldigt lite bevis på att man kan förutse suicid, speciellt på kort sikt. Intressant kapitel om farmakologisk behandling och behandling i slutenvård. Huvuddelen ägnas dock åt öppenvårdsarbete med kroniskt suicidala patienter. Mycket intressanta (och ibland häpnadsväckande!)  krisinterventioner.

Boken har dock sina brister. Jag tycker inte man är tillräckligt tydlig med att skilja åt akut suicidala patienter med underliggande allvarliga depressioner, psykoser eller liknande tillstånd och kroniskt suicidala patienter med personlighetsproblematik. Det är helt rätt att arbeta långsiktigt med den andra gruppen och där slutenvård utgör enbart en mycket kortvarig insats. Däremot behöver man för den första gruppen gå in med akuta insatser som vid alla andra akta hälsotillstånd – hjärtinfarkt, akut buk. Det behöbvs sluten vård och ibland tvångsvård och det räddar liv. Jag tycker att boken brister i att ge en tydlig skillnad mellan dessa två olika patientgrupper även om det givetvis omnämns. Det krävs dock en viss förkunskap för att se denna skillnad. Och det är lite farligt.

Med absolut värd att läsa! Speciellt vid arbete med kronisk suicidala patienter. Ger många insikter.