En bok jag rekommenderar. En sociolog ger sitt perspektiv på suicidal process. Mycket intressant analys av kulturella, historiska och sociala faktorer. Fokus är inte diagnoser. Allt hamnar ändå i psykologiska sårbarhetsfaktorer som ”reagerar” på miljöfaktorer men jag gillade att skifta lite fokus. Var lite som att höra det på främmande språk fast man ändå förstår….