Mycket stark inledning som skrivs från huvudpersonen. Sen kommer även andras berättelser in. Jag förstår att det behöver göras att visa hur olika personer uppfattar situationer men man kunde ge det utrymme genom dialoger. Blev för sprättigt och osystematiserat. Men att boken väcker starka känslor är helt klart!