och även ”Loving – kindness” of Sharon Salzberg...Börja läsa mig in på ämnet…. Inte allt köper jag, t e x mantra men acceptans har alltid varit ett av ämnen jag tycket är viktigt i vårt arbete och livet i stort. Gillar ide med ”Default Network” –  områden i hjärnan som är aktiva under vilan.  Dem är lika viktiga och hjälper linka då- och nutid samt står för känsla av ”self”.