En tankeställare skriven av en norsk professor i litteratur-  – genomläsning av psykiatriska patientens journaler från 1800-tal och till vår tid. Patientens historia skriven genom oss. Tagen genom en prisma i våra tankar, känslor och bedömningar. Nedskriven som historia. Omtumlande perspektiv. Narrative medicin blir allt mer populär. Måste läsa mer om det.