Fortsätter läsa mig in på ämnet. Vad sägs kollegor om att efter läkarbesök sammanfatta vad som sagts i en liten berättelse – som ges på papper till patienten? I våra elektroniska tider… Högsta grad av validering och…. en synlig kontakt där förståelse och samspråk  uppstår – hos doktor …och hos patienten tillsammans. Lockande, måste jag säga…