Lite provokativ och tvingar oss att ifrågasätta gamla sanningar om patienten med emotionell instabilitet. Bra!

 

Kan sammanfattas:

  • ge mig krafter att förhindra suicid när jag kan,
  • ge mig krafter att ge patienten möjlighet att leva sitt oberoende av vården liv
  • och ge mig visshet att skilja på när jag ska göra det första och när – den andra.