Äldre bok från en fin nätbokhandel som skickar böcker packade med personlig omtanke.Om man bortser från för mycket psykoanalytiska utvikningar så är det en ganska aktuell bok. Visst  har vi kommit längre i jämställdhetskampen men vi fortfarande attribuerar  kvinnornas ohälsa  till missnöje med sitt familjeliv, oförmåga att realisera sig i  områden och upprop från yttre krav.