”Den 16 mars 2014 gifte sig fotografen Grace Gelder med sig själv eftersom hon ansåg att ett förhållande med någon annan skulle innebära alltför mycket arbete”. Denna citat fångade direkt  mitt intresse! Sen handlade boken om lite enkla saker: relationer behöver jobb…. ja… Tanken att gifta sig med sig själv är ännu starkare efter genomläsning…