Psykosens makt är obegränsad
Den sveper som tsunami våg
Slår sönder den invanda kretsen
Små bitar. Vassa skärvors hög.

Du är i bitar.  Liv i spillror.
I galenskapen grep och makt.
Allt runt omkring enbart synvillor
Mardrömmen blomstrar i sin prakt.

Allt finns och inte. Väggar viskar
Och hjärna söker ett samband.
Det sjuka äter upp det friska,
Drar i helvete med  en hand.

 

Kommentera

”Vi” och ”de” existerar inte.
Alla är VI men på olika sidor.
Nyckelknippa.  På bröstet namnskylten
Skiljer åt. Men alla kan lida.

Just idag är det vi som är starka.
Vi ska lyssna och hjälpa och trösta.
Tablettdelningen syster startar.
Skötarna gör sina sysslor och måsten.

Och kurator som magiker trollar
Alla lösningar. Han ordnar allt.
Kastar massor i luften han bollar
Fixa peng.  Göra fred. Han har kall.

Inte glömma, förneka och hyckla
Allt kan ändras på ett ögonblick
Dörren stängs och du har inga nycklar
Och namnskylt åker ner med ett nick.

 

Kommentera

 

Psykosens makt är obegränsad
Den sveper som tsunami våg
Slår sönder den invanda kretsen
Små bitar. Vassa skärvors hög.

Du är i bitar.  Liv i spillror.
I galenskapen grep och makt.
Allt runt omkring enbart synvillor
Mardrömmen blomstrar i sin prakt.

Allt finns och inte. Väggar viskar
Och hjärna söker ett samband.
Det sjuka äter upp det friska,
Drar i helvete med  en hand.

 

Kommentera

Stockholm, Stockholm – den underbara staden!
För evig tog min själ i sitt beslag.
Med dina inspirerande tilltag
Får mig att skapa din avbild, en gata för en gata.

Du –  Gamla stad med  kullerstenar,
Och centrum glittrande bredvid.
Du hav och skog med sträckta grenar,
I vatten – himmels spegelbild.

Jag älskar dig! Mitt hem. Min  hamn. Min borg.
Här har jag kastat livets boj.
Och kunnat lämna  stim och stoj,
Och  andas fritt och utan sorg.

 

Стокгольм, Стокгольм – великолепный город,
На век меня ты покорил!
Творить твой образ воодушевил.
Ты прост и сложен. Стар и молод.

Ты – Старый город с площадью мощенной
И центр неоновый, блестящий
Озер зеркальным светом освященный
И запах леса нас пьянящий!

Люблю тебя! Причал и светлый дом мой,
Где я бросаю якоря
И я благодарю тебя
Что я могу дышать привольно!

 

Kommentera

Ett komplicerat land
Du älskar och du fruktar.
Utplånande som brand
Och närande som frukten.

Dåtid. Framtid. En lögn
Och allra sista sanning
En livets njutning från
Till evighets utmatning.

En hand som ger och tar
En hand som även straffar
Helvetets plågor skaffar.
Till himmel plötsligt drar.

Ett komplicerat land.
Du saknar dig likställda,
Som fasar och som älskar,
Tudelade ibland.

 

Россия сложная страна
Ее и любишь и боишься.
Картины старой полотнище,
Натянутая как струна.

Она и завтра и былое,
Она и правда и обман.
Она наделает такое
Чего и не приснится нам.

Она согреет и накормит
Или сурово побранит.
Она то в тьму тебя повергнет,
То куполами осветит.

Россия сложная страна.
Тоской по людям испытает.
Тот кто в дали – тоску познает
Которая как жизнь длинна.

Kommentera

I kalla vassa luften
Går genom ryska hösten,
Där färgar redan borta,
Där vita ännu dröjer.

Och purpur redan borta,
Guldmattor borta också.
Till snön är vägen långa
Som väntetid till frosten.

Idag är tid EMELLAN
Dåtid, framtid på paus.
Det som i minnet redan
Och det som växts ur kaos.

Och mamma här för alltid.
Mitt hjärtesorg- läxa.
Och barnen där, mitt allting
Mitt liv. Mitt hopp som växer.

 

В прозрачном зыбком воздухе,
Брожу в российской осени,
В которой нет уж роскоши,
Еще нет снежной проседи.

Уж нет пурпурных листьев здесь,
Уж нет златых ковров.
Еще нет сказочных чудес,
Снегов и холодов.

Сегодня где-то МЕЖ времен,
То что сбылось и то что будет,
И то что сердце не забудет,
И то к чему в тиши бредем.

И мама здесь, а дети там
То что уйдет, и что останется
И в нашей памяти смешается.
Печаль и радость наших мам.

 

Kommentera

Hösten, hösten!
Fortfarande så vacker!
Sommar, sommar!
För denna gången tackar.

Väntar, väntar..
Regn och vind på turen.
Längtar, längtar
Sätta sorgens murar.

Nära, nära
Snö som virvlar runt,
Lära, lära
Älska den till slut.

Men så länge
Guld på grenar lagd,
Röda mattor slängda
Under skog i brand.

Skogen står i lågor,
Speglad i en yta.
Igen vissnad plågar,
Tiden för att njuta!

Höstens fräscha luften
Smakar mint i munnen
Tar mig ut i i skogen,
Tar mig ut ur buren!
……..

Осень, осень!
Пока еще красива ты!
Лето, лето
Oно от нас уже в пути…

Скоро, скоро
Дожди, ветра придут.
Снова, снова
Печаль к нам принесут.

Близко, близко
Снегов, метелей круг.
Зыбко, зыбко
Нас утро встретит вдруг.

Но пока что
Тяжесть листьев здесь
Алая опушка
Этот яркий лес

И богатство цвета
Роскошь отраженья
Увяданья следа
Нет еще в виденьях!

И осенний воздух,
Мятная конфетка,
Унесет на волю
Выпустив из клетки!

 

Kommentera

Barnbarn vill ha, vill ha!
Att hinna deras lukter känna
Och smeka deras kunder lena
Och deras röster föredra.

Barnbarn vill ha, vill ha!
Att hinna med teatrbesök
Pianotoner på försök
Från skolan följa, hålla hand.

Barnbarn vill ha,vill ha!
Att landet Ryssland visa
I kärlek undervisa
Och mängder dikter ska dem ha!

Barnbarn vill ha, vill ha!
Att ge till dem familjestam
Den underbaraste KASAM
I traditioner starka band.

Barnbarn vill ha! VILL HA!

Внуков, хочу внуков!
Успеть их запах ощутить,
Успеть потерянно любить
Симфонию кричащих звуков!

Внуков, хочу внуков!
Успеть в театер их водить
Пиано звуки полюбить
Идти из школы рука в руку!

Внуков, хочу внуков!
Успеть Россию показать
Любить её наказ им дать.
Насочинять стихов им кучу!

Внуков, хочу внуков!
Им передать все, что люблю
И подарить семью мою,
Что даст им жизненных уроков!

ВНУКОВ ХОЧУ! ВНУКОВ!

Kommentera